Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[56r]

¶ Een lofsang som Chorid oc then Christne forsamling siunge. * Sanctus. *

HEllig. Hellig. Hellig æst twEsaie. vj. Herre Gud Sabaot.
Himmel oc iorden er forfylt med thÿn ære Salig giør oss wdi thet offuerste.
Benedidet wære then ther kommer ÿ HerrensMath. x. naffn.
Salig giør oss wdi thet offuerste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.