Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[48v]

* Kyrieeleyson: *

KYrie Gud fader alsomhøgeste trøst/
tw æst wor glæde oc løst/
spar oss ælende/
bewar oss fraa synd/
forbarme teg offuer oss.
Christe tw æst wor wæy oc thet sande liwss/
sandhedzens port/
kierlighedzens speil/
alle Christnes lÿff oc raad/
tw oss til wor salighed giffuen wort/
Forbarme teg offuer oss.
Kyrie Helliaand ÿ ewighed/
wer hooss oss med thÿn miskundelighed/
wor synd wille wÿ begræde/
lad oss ey fortabis/
wÿ paa teg nw haabe/
forbarme teg offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.