Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|49r¶ Gloria in excelsis deo.

GLoria ære oc prÿss wære Gud ÿ thet høgeste. Oc paa iorden fredLuce. ij. oc thÿne menniske een welbehagelighed. Wÿ loffue teg. Wÿ benedide teg. Wÿ tilbede teg. Wÿ ære oc prÿse teg. Wÿ tacke teg for thÿn store ære oc mectighed. Herre Gud oc himmelske konge alsommectigste fader. Herre alsommectigste søn Jesu Christe oc then Helliaand. Herre Gud Guds lam oc Gud faders søn tw som borttager all werdzens synder forbarme teg offuer oss. Tw som borttager all werdzens synder/ tag til teg wor bøn oc miskunde teg att høre oss. Tw som sidder till thÿn faders høgre hand forbarme teg offuer oss. Forthi saaMarci. xvj tw æst alleneste hellig. Tw æst allene een Herre. Tw æst allene then høgeste Jesu Christe med then Helliaand ÿ Gud faders ære AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.