Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[d 4v]

¶ Salue Regina Christelig forwent oc forbedret.

SAlue Jesu Christe wor frelsermand
tw som al Guds wrede offueruand/
att Adam ÿ teg naaden fandt.
Thu æst wortt liff oc søde trøst/
bode ÿ modgang oc ÿ løst/
paa teg wÿ haabe O Jesu Christe.
|e 1rWÿ paakalle teg vdi wor nødt/
som ere falne ÿ euig død/
met Heua wor moder alle.
Wÿ raabe till teg aff thenne grædelige dal/
wÿ græde oc sucke saadant ett fald/
Dog æst tw fuldt aff Guds gunst oc naade/
Thi hielp oss o naadefulde Christe.
Eya Christe wor talsmand æst tw worden til wor Fader. Forlad oss for thin døds skyld alle sager.
Oc wend thit naadefulde ansigt till oss wsle oc arme/
Oc lad teg mildelig altÿdt offuer oss forbarme.
O Jesu lær oss nw att kende Fader thin/
hwes naade oc fromhed ÿ teg skÿn.
Lad oss saa kende hannom ÿ reth tro/
att wÿ hans blide ansigt skoe.
Oc siden mett teg och hannom boo/
O gode Jesu/
O milde Jesu/
O søde Jesu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.