Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[d 4r]

Psalmus Cxxvij. Beati omnes qui timent dominum.

|d 4vSAlige ere alle ÿ Guds fryct staa /
Oc gerne paa hans wæye gaa.
Aff thit arbeyde nære teg met skel/
Saa leffuer tw rett oc gaar teg wel.
Jnden thit huss schall thin høstru
wære som een rancke mett mange wÿndrwer.
Oc thine børn om thin egen disk/
Som oliue planter sunde och friske.
See saa welsignes hwer een mandt/
som Guds frycht stande kandt.
Fra then forbannelse er hand frÿ/
som Adams børn føddis wdÿ.
Welsigne teg Gud aff Sion/
att tw motte see hans gode løn.
Oc thine børnebørn ÿ mange ledt/
och siden hÿn rette Jsraels fredt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.