Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[f 2r]

Psalmus Cxxxvij. Super flumina Babilonis sedimus et fleuimus.

VY saade oc graade ÿ Babilon/
Nar wÿ tenchte paa Syon.
Wÿ hengde wor leeg høgt op ÿ qwist/
Vd mett the floder som ther ere mest.
The som oss hadde taget till fanger/
Vilde haffue giort oss til sanger.
The eskede aff oss een glædelig wise/
Som wÿ plede ath siunge ÿ lÿse.
Wÿ sagde ath thet ey wære kand/
At siunge Guds sang ÿ fremmede land.
Syon wille wÿ aldrig forgætte/
Men elske henne for Babilons rette.
O Gud tenck paa hÿn blodgirige hundt/
Som oss gerne forlade ÿ grundt.
Men thu forderffuelige Babilon/
Som |f 2v haffuer saa forstørret Syon.
Tw faar wel thin rette løn/
Som oc skal kende paa thin børn.
Gudt Fader Søn och then Helliaand/
ske priis oc ære ÿ alle stundt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.