Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[f 2v]

¶ Een anden Antiphona.

THen tÿdt er kommen som før wor spaat/
Giff meg goth raad/
Foruar meg wel fra falske lære/
Thi wÿ end nw see oc høre/
mange forføre/
oc wilde folck fra thin Guddoms ære/
Hielp mett thin sto|f 3rre macht/
giff acht/
Ath thu haffuer sagt mangelund/
Att falske Propheter skulle bære fræm faareham/
Men aff reth falske grund
Forraske folck mett falske fundt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.