Niels Jespersen: Graduale

[53]

J lige maade effter Predicken skal siungis dette effterfølgendis Verss try gange etc.

LOffuit være du Jesu Christ/
|54At du Menniske vorden est/
Fød aff en Jomfru reen oc klar/
Thi glæder sig alle Engleskare/
Kyrieleis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.