Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[14v]

Antiphona Dies est letitie

EN Jomfru fødde ith barn i dag
som wi skulle prise och ere/
J det haffuer Gud ith gaat behaff/
han biuder oss holde sin lære/
Vaare icke det barn til verden født
saa hagde huer mand euindelig dødt/
nu ere wi frelsit alle/
Loffuit være du Jesu Christ/
som oss haffuer løst/
fra dieffuelens list/
met pine oc dødzens galle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.