Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[15r]

En Sequentz Grates nunc omnes

NV lader oss alle tacke Gud vor |15v Herre/
huilken met sin fødelse oss haffuer forløst/
fra dieffuelsens mact/
Loffuer Herren
Hannem bør altid ath wi siunge met Englene/
Ere oc priss vere Gud i det høyste

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.