Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[19r]

Kyrieleyson ath siunge om Jule høytid

Kyrye Gud fader aff himerig
dw sende oss din Søn til iørderig
fordi du vilde være oss miskundelig/
Christe Gudz Søn aff hiemmerig/
dw lost dig føde till iørderig/
Ath wi motte worde Gudz børn met dig
O helligand som vost i din gerning mester mand/
at Jomfru fødde vden mand/
lad oss ey dø i syndsens band/
men fød Christum i oss o Helligand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.