Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[5v]

Till afftensang

Nu frøyder eder/ met tuende begyndelse Den første

|6rNV frøyder eder alle Christne mend/
oc lader oss frylig springe/
At wi ere trøstit alle paa en/
met løst saa ville wi siunge
Huad Gud mod oss haffuer beted/
aff sin store barmhiertighed/
forløst haffuer han oss dyre

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.