Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[36v]

Sanctus som siungis vdi Nørenberg

ESaias den Prophete monne det saa gaa/
ath han i aanden herren side saa/
vdi den høye tron oc klare skyn/
hans kleder de opfylte det kor om kring/
tho Seraphin stode hoss hannem der/
|37r sex winger saa mand dem haffue huer Met tho skiulde deris ansict klare/
met tho beteckte de deris føder bare/
Och met de andre tho fløge de frit/
i mod huer anden robte de met megen flit/
Hellig er Gud vor herre Sabaot/
som haffuer all iorden opfylt met megit gaat
aff det rob skalff grundual och bielcke suar/
Oc husit fult aff røg och taage vaar
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.