Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[37r]

Sanctus

HEllig er Gud fader/
Hellig Esa vi er oc saa Gud Søn met den baade/
oc vor hugsualere den Helligand/
Er hellig oc skøn en eniste velgører/
mod oss oc vore forældre/ Mat. vi
met flit han oss forsørger
Stercke første oc mectige herre offuer Sabaot alle/
Baade synd oc død/
och der til helffuede/
for hannem gantske motte falle/
Der fore er bode hiemmel oc iord/
opfylt met dit ord/
oc skrige nu Hosianna
|37vChristo være all loff oc priss/
den som kom i herrens naffn met vnderlig wiss
vore synder alsammen/
veldige haffuer offueruundet/
oc haffuer sit rige saa ind anammet/
Nu rober alle Hosianna

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.