Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[75r]

En loffsang som Chorid/ oc den Christne forsamling siunge

Sanctus

|75vEsa viHEllig/ Hellig/ hellig
est dw Herre Gud Sabaot
Hiemmelen oc iorden er op fyld met din Mat xxiære
Salig gør oss wdi det øffuerste Benedidet være den
som kommer i Herrens naffn
Salig gør oss vdi det øffuerste

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.