Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|93rAntiphona

NV gleder eder Adams børn altsammen/
oc lader eders hierte springe
en/ stridz mand haffue wi faat vden gammen/
som dieffuelen vel kan tuinge/
vort angist er ent/ vor fiende er skent/
vor synder oss plat forladne
Gudz venskaff er oss tilsagt/
Dess ske dig loff aff hierte oc hw/
o Jesu Christ vor broder vist/
ath du dig vilde forbarme/
Du vost saa from/ at din mandom/
Bleff skenckt oss vsle oc arme

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.