Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[106v]

Nu begyndis Salue

SAlue Jesu Christe wor frelsermand/
du som all Gudz vrede offueruand/
At Adam i dig naade fand
Du est wort liff oc søde trøst
bode i modgand oc i løst/
paa dig wi haabe O Jesu Christ
|107rVi paakalde dig vdi vor nød/
som ere falne i euig død/
met Heua wor moder alle
Vi robe til dig aff denne gredelige dal/
wi græde oc sucke saadant ith fald
dog est dw fuld aff Gudz gunst och naade/
thi hielp oss o naadefulde Christe
Eya Christe wor talsmand est dw worden/ til wor Fader/
forlad oss for din dødz skyld alle sager
Oc vent dit naade fulde ansigte til oss vsle oc arme/
och lad teg mildelig altid offuer oss forbarme
O Jesu lær oss nw ath kende fader din/
hues naade oc fromhed i dig skin
Lad oss saa kende hannem i ret tro
At wi hans blide ansigt skoe/
och siden met dig oc hannem bo/
O gode Jesu
O milde Jesu/
O søde Jesu

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.