Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[91r]

Antiphona

DEn tid er kommen som før wor spaat/
Giff mig gaat raad/
forwar mig wel fra falske lære/
Thi wi en nw see |91v och høre ath mange forføre/
och wilde folckit fra din Guddoms ære/
hielp mig met din store mact/
giff act/
at du haffuer sagt/ mange lund
At falske Propheter skulde bere fram faare ham
Men aff rett falsker grund
forraske folkit met falske fund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.