Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|91rAntiphona

Met de noder som Capitan siungis met

GVd fader i hiemmelen skaber min/
giff naaden din/
opliuss mig met dit Guddomss skin/
All wildfarelse nw forblind/
som er førd ind/
Effter menniskens tøcke/ oc sind/
lad mig forstaa den rette grund/
min mund oc hierte rober till dig/
skiwl ey for mig/
dit Guddoms ord som er liffsens port/
Thi Jesu Christi pine oc død/
haffuer ød all min pine och nød

Den Cxv Psalm Non nobis domine non nobis/ Gud ære dit naffn oc icke wort/ etcetera. Den psalm skalt dw finde paa det xiiii blad

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.