Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[92r]

Antiphona

WJsdom och rad och salighed sent mig her ned/
went bort alt ont fra liff oc siel/
J all min nød/
dw sta mig bi gør mig nw fri/
Och lær mig dig ath kende vell/
Om den Helligand beder ieg mest/
du wist vel/
hwad ieg haffuer behoff/
Alt mit haab setter ieg til dig
kom mig arme synder i hw
At ieg gør dig min herre Gud loff
O herre Gud miskundelig/
etcetera.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.