Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[E 1v]

Saa falder presten paa kne: Oc nar han staar op igen. formaner hand folked. |E 2r att huer i sin sted sig ydmygeligen bekender i guds assyn. oc saa fortellier han den hellige Catechismum. ord fra ord. foruden all vdleggelse. vid den form. som den verdige fader Martinus haffuer oss foregiffuit aff den hellige scrifft. som den fordanscede Catechismi bog holder. Nar det er giort. saa liuser oc forkynder mand nøttelige sager. om der er nogle. Oc siden før presten gaar aff predickestolen. begynder han een gudelig oc christelig Psalme eller lofsang. paa danske Nu er oss gud miscundelig eller een anden hendes lige. oc folked forfølger hende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.