Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[B 2r]

Kyrieeleison.

Kyrie Gud fader. alsomhøgeste trøst
du est vor glede oc løst.
spar oss ellen|B 2vde
beuare oss fra synd.
forbarme dig offuer oss.

Christe.

Christe du est vor vey och det sande liuss.
sandhedzens port.
kierlighedtzens speiel.
Alle christnes liiff oc raad.
du oss til vor salighed giffuen vost.
forbarme dig offuer oss.

Kyrieeleison.

|B 3rKyrie Helligaand i euighed.
veer hooss oss med din miscundelighed.
vor synd ville vy begrede.
ladt oss ey fortabis
vy paa dig nu haabe
Forbarme dig offuer oss.

Der nest den engelske lofsang Gloria in excelsis deo. Huilken presten for alteridt effter kyrieeleison skall begynde. paa latine eller danske oc siden aff menige christen forsamling forfølges.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.