Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|290v IIII. Den samme CXVII Psalme/ anderledis.

Loffuer Herren Hedninger alle/
Thi hand dem ey nectede sin naade/
Disligest alle Folck skal til hannem falde/
Thi hand dem haffuer frelst aff alskens vaade/
hans godhed offuer oss rundelig forøgt/
Thi hand oss met sin naade haffuer søgt/
hans trofasthed/ er oss beteed/
|291rThi ske hannem loff euindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.