Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[291v]

VI. Haleluia/ Gud være loffoc ære etc.

Haleluia.
Gud være loff oc ære/
oc hans eniste Søn/
oc den verdige hellig Aand/
som nu regnerer/
i Himmerigis Rige/
aff euig tid hand haffuer værit/
oc bliffuer foruden ende/
|292r som bescreffuit er/
hand ey fra oss sin naade vende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.