Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[292r]

VII. Haleluia/ Alleting som leffue etc.

Haleluia.
Alleting som leffue paa Jorden/
skulle Gud ære/
at hand vilde hoss oss være/
naade oc fred oc Barmhiertighed/
met Christi blod oc |292v sued/
haffue wi arffuit/
all Helffuedis mact haffuer hand fordærffuit.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.