Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[12r]

IX. En Jomfru fødde it Barn i dag etc. siungis met de Noder/ som/ Jt lidet Barn saa lysteligt/ siungis met.

EN Jomfru fødde it Barn i dag/
Som wi skulle prise oc ære/
J det haffuer Gud it gaat behag/
|12vHand biuder oss holde sin lære.
Vaar icke det Barn til Verden fød/
Da haffde huer mand euindelige død/
Nu ere wi frelsit alle.
Loffuit være du Jesu Christ/
Som oss haffuer løst aff Dieffuelens list/
Met pine oc Dødzens galle.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.