Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[323v]

IIII. Den Hymne/ O lux beata trinitas etc.

O du Trefoldig enighed/
Oc en sand Gud aff euighed/
Solen met dagen gaar oss fra/
dit Guddoms liuss lad hoss oss staa.
|324rWi loffue dig om Morgenstund/
Om Afftenen bede om din miskund.
Vor Arme loffsang priser dig
Nu oc altid euindelig.
Gud Fader ske nu euig ære
Gud Søn som er vor enist Herre/
Oc vor trøster den hellig Aand
Ske loff oc priss i alle Land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.