Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[326v]

Bøner for Maaltid.

I. Benedicite, Velsignere/ ja det skal Herren giøre etc.

Her Peder Borgsmid.

Velsignere/
Ja det skal Herren giøre/
fordi hans god|327rhed er oss alle til rede/
Salig er den Mand/
som sig paa hannem forlader/
de hungrue hans sødhed saa idelig smage/
hand spiser alle Creatur/
hand giffuer dem nock huer effter sin natur/
Thi ville wi nu alle/
hans naffn aff hiertet paakalde/
O Fader i din rundhed/
til liff oc Siel giff euig sundhed/
vnd oss at wi saa Bugen met|327vte/
at wi ey miste de euig Retter/
hør oss Fader kiere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.