Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[33v]

IIII. Regnum mundi, et omnem ornatum seculi etc. paa danske/ som er it Responsorium til Eructauit.

Verdens velde met sit belde
haffuer ieg forsmaat met alle.
For den Kierlighed/
i huilcken ieg maa met min Herre Christ indfalle.
Huil|34rcken det første ieg fick at see/
fick ieg hannem kier met alle.
Betrode hannem vel i glæde oc vee/
ieg elste hannem vden all galle.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.