Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[87v]

VI. Sedit Angelus.

Guds Engel sidder hoss graffuen/
er iførd klarhedsens klædebon/
Huilcken Quinderne saae/
oc bleffue forfærrede aff megen redsle/
staa|88rendis langt fra.
Da talede Engelen sigendis.

Nolite metuere.

Frycter icke/
ieg siger eder det/
at den leffuer huilcken i lede effter/
menendis død at være.
Oc Menniskens liff er opstaaed met hannem.

Repetitio.

Haleluia.

|88vCrucifixum.

Den Kaarsfeste paa mandommen loffuer/
oc den iordede for eders skyld ærefuld giøre i/
den som op stod aff døden tilbeder.
Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.