Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[101v]

V. En Sequentze til/ Nu bede widen hellig Aand. M. Hans Taussen.

Wi arme Adams børn alle
wi ere saa |102rdybt i Synden faldne/
Thi ville wi alle Gud paakalle.
Nu bede wi den hellig Aand etc.
Vor natur er baade mørck oc blind/
met all forstand skæl siel oc sind/
Thi ville wi alle til Gud falde ind.
Du værdige liuss giff oss dit skin etc.
|102vWi hade alt det oss er imod/
En vil ey være den anden god/
Thi giff du oss it bedre mod.
Du søde Aand skenck etc.
Huer er gantske forfengelig/
ey vden kiød oc blod met falsk oc suig/
Thi ville wi nu alle bede dig.
Du ypperste trøstereetc.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.