Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[7v]

Grates nunc omnes.

GRates nunc omnes reddamus
domino deo/
Qui sua natiuitate
nos liberauit
de diabolica potestate/
Huic |8r oportet vt canamus
cum Angelis semper
Gloria in excelsis.
NV lader oss alle tacke Gud vor Herre
Huilcken met sin fødelse
oss haffuer forløst/ fra Dieffuelens mact
Loffuer Herren

Huic oportet.

Hannem bør altid at wi siunge met Englene/
Ere oc priss vere Gud i det høyeste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.