Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[8r]

En loffsang aff Christi fødzel

LOffuit være du Jesu Christ
ath du Menniske vorden est/
Fød aff en Jomfru ren och klar/
Thi glæder sig alle Engle skare
Kyrieleyss
⁕ Gudz euige Faders eniste Søn/
Er fød for voss til stor trældom/
Vor krenckelige nature han paa sig tog/
Der i kledde sig det euige gode
Kyrieleys
Den som all verden skal frelse aff nød/
|8v ligger i det Jomfruelige skød/
Han er ith Barn saa lidet oc klen/
Som Hiemmel oc Jord opholder all ene
Kyrieleys
Det euige Liuss gaar nu her ind/
Som giffuer all Verden ith nyt skin/
Som liuser mit om midnattis tid/
At wi kunde kende vor fader saa blid
Kyrieleys
⁕ Gud Faders søn en Gud aff art/
Jth dødeligt Menniske er vorden snart/
Oc førde oss aff den iammerlige dal/
Oc giorde voss Arffuinge vdi Hiemmerigis Sal
Kyrieleys
⁕ Han er paa Jorden Kommen de arme/
At han vil sig offuer dem forbarme/
Oc dem i Hiemmelen at gøre rige/
Hanss hellige Engle at være lige
Kyrieleys
⁕ Saadan monne han sine Børn tiluenne/
Der paa wi nu hans kerlighed kende/
Thi tacker hannem all Christenhed/
Oc prise dig Gud i euighed
Kyrieleys

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.