Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[55v]

Den cxvi. Psalm Laudate dominum omnes gentes

|56rALleluia det bør oss altid at siunge/
Herren loffue oc prise aff hiertens grund/
Thi hans miskund haffuer vore Synder alle vdslet/
all kærlighed oc gaat gaffuer han oss betet
⁕ Alt det som liff haffuer/ det skal Gud loffue/
for hans megne miskund oc store naade/
Han haffuer oss giffuit venskaff/ styrcke/ Liff oc krafft/
han haffuer forderffuit Synd/ Død och all Dieffuelens mact
⁕ Gud haffuer dem som tro paa hannem iæt naade/
vil dem hielpe oc trøste i all vaade/
Hiemmerigis Rige vil han dem alle giffue/
Det holder han vist/ di han kan icke liuge
⁕ Gud Fader dig vere loff oc ære/
met din Søn Jesu Christ vor Frelsere kære/
Desligest den Helligaand aff oss alle sammen/
wi tacke dig nu oc euindelige Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.