Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[66v]

Antiphona Met de noder som Capitan siungis met

GVd Fader i Hiemmelen skabere min
giff naaden din/
O pliuss mig met dit Guddoms skin/
All vildfarelse |67r nu forblind/
som er ført ind/
Effter Menniskens tycke oc sind
lad mig forstaa den rette grund/
Min Mund och hierte rober til dig/
skiul ey for mig/
dit Guddoms ord liffens port/
Thi Jesu Christi pine oc død/
haffuer ød all min pine oc nød

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.