Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[51v]

Laudate dominum omnes gentes

LOffuer Herren alle Hedninge/
och tilhobe loffuer Gud alle Folck
Fordi hans miskundhed er stadfest offuer oss/
Och Herrens sandhed bliffuer euindelige
⁕ Ere vere Gud Fader och hans Søn
oc saa Gud den Helligaand
Som verit haffuer aff begyndelsen/
nu oc al tid er/ fra euigtid och til euighed
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.