Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[99rII]

Kyrie eleyson/ som siungis om Paaske høytid

Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss
Christe du est vort liff oc opstandelse/ Forbarme dig offuer oss
Kyrie Helligaand hielp oss vor trøstermand/ forbarme dig offuer oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.