Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[142r]

Benedicite Petri Ryani Borchsmidt.

VElsignere/
Ja det skal Herren gøre
fordi hans godhed er oss alle til rede/
salig er den mand/
som sig paa hannem forlader/
de hungrue hans fødhed saa idelig smage/
Han spiser alle creatur/
han giffuer dem nock huer effter sin natur/
Di ville wi nu alle/
Hans naffn aff hiertet paakalle/
O Fader i din rundhed
til Liff oc Siæl giff euig sundhed/
vnd oss at wi saa Bugen mette/
ath wi ey miste de euige retter/
Hør oss Fader kære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.