Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[142r]

Gratias/ vnder de samme Noder

|142vLAder oss nu alle/
vor kære Fader tacke/
for sine velgerninger oc nyttige gaffuer/
At han aff sin naade/
Saa riigelige vil maade/
baade Diur oc Menniske dem alle til gode/
wi siunge hannem baade loff oc priss/
Som Jorden all ene slar met sin Mundz riiss/
Han sidder i Hiemmelen/
sit Ord vdsender paa Jorden/
Huo det vil høre och giemme/
dem vil Gud sin Aand visselige sende/
Di vnd oss Fader euige Gud/
at wi din vilie ræt gøre kunde
dig ske euig ære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.