Christian 3.s danske Bibel

[500]

CX. Dauidz Psalme.

HERREN Matt. 22Acto. 2.1. Cor. 15sagde til min HERR E / Sæt dig hoss min Høyre haand / Jndtil at ieg legger dine Fiender til dine Føders fodskammel.

HERREN skal sende dit Rigis Spir aff Zion / Regere iblant dine Fiender.

Folcket skal veluillige offre dig / effter din Seyer / i hellig prydelse / Dine Børn skulle fødis dig / som Dug aff den røde Morgen.

Ebr. 5. 7 HERREN soer / oc hand skal det icke angre / Du est en Prest euindelige / effter Melkisedeks skick.

HERREN hoss din Høyre haand / skal sønderknuse Kongerne / i sin vredis tid.

Hand skal dømme blant Hedningene / Hand skal gøre store Slag / Hand skal sønderknuse Hoffuedet offuer store Land.

Hand skal dricke aff Becken paa veyen / Der faar skal ieg opløffte Hoffuedit.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.