Christian 3.s danske Bibel

[509]

CXXXVI.

TAcker HERREN / Thi hand er venlig / Thi hans miskundhed varer euindelige.

Tacker alle Guders Gud / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Tacker alle Herrers HERRE / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Som gør allene store Vnderlige Gerninger / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som giorde Himlene skickelige / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som vdbredde Jorden paa Vandet / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som giorde store Liuss / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

At Solen skulde faare staa dagen / ThiGene. 1. hans Miskundhed varer euindelige.

At Maanen oc Stiernerne skulde faarestaa Natten / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som slo Egypten i deris Førstefødde / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Exod. 12 Oc førde Jsrael vd / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Met sin mectige Haand oc vdracteExod. 13 Arm / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som atskilde det Røde Haff / i tho dele / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Exo. 14. Oc lod Jsrael gaa der igennem / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som nedslo Pharao oc hans Hær i det Røde Haff / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som førde sit Folck igennem Ørcken / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som slo store Konger / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Oc ihielslo mectige Konger / Thi hansNum. 21 Miskundhed varer euindelige.

Sihon Amoriters Konge / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Oc Og Kongen i Basan / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Oc gaff deris Land til Arff / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Sin Tienere Jsrael til Arff / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Thi hand tenckte paa oss / der wivaare vndertryckte / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Oc frelste oss fra vore Fiender / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Den som giffuer alt Kød spisning / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Tacker Gud aff Himmelen / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.