Christian 3.s danske Bibel

[559]

XII.

PAa den samme tid skalt du sige.

Jeg tacker dig HERRE / at du haffuer veret vred paa mig / Oc din Vrede er bort vent / oc du trøster mig.

See / Gud er min Salighed / ieg er tryg / oc frycter mig icke / Thi Gud som er HERREN / er min Styrcke / oc min Psalme / oc min Salighed.

Exod. 15.Psalm. 118.Ioan. 7. J skulle øse Vand met glæde / Aff Salighedens Kilde.

Oc i skulle sige paa den samme tid / Tacker HERREN / predicker hans Naffn / kundgører hans Gerninger iblant Folcket / forkynder huorlunde hans Naffn er saa høyt.

Siunger HERREN loff / thi hand haffuer herlige beuist sig / det skal vere kundgiort i alle Land.

Fryde oc prise du Jndbyggere i Zion / Thi Jsraels Hellige er stor hoss dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.