Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[13v]

¶ Laudate dominum omnes gentes.

Psal. cxvj.LOffuer Herren alle hedninge:
oc tilhaabe loffuer Gud alle folk.
Forthi hans miskundhed er stadfest offuer oss/
oc Herrens sandhed bliffuer ewindelig.
Aere wære Gud fader oc hans søn/
oc saa Gud then Helliaand.
Som wærid haffuer aff begyndelsen nw oc altÿd:
fraa ewighed oc til ewighed AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.