Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[29r]

En lofsang aff Christi opstandelse

CHrist stod op aff døde/
Frelste all verden aff nøde/
Thi mue Mathei xxviii wi alle glade wære/
oc siwnge Christ loff met heder och ere
Kyreleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.