Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[60v]

Gloria in excelsis deo

GLoria ære och priss wære Gud i det høgeste Och paa Luce iiiorden fred oc dine menniske en welbehagelighed wi loffue |61r dig/ Vi benedide dig/ Vi tilbede dig/ Vi ere oc prise dig/ Vi tacke dig for din store ere oc mectighed/ Herre Gud oc hiemmelske konge alsommectiste fader/ herre alsommectiste søn Jesu christe/ oc den Helligand/ Herre Gud Gudz lam/ oc Gud faders søn du som bortager al verdens syn der/ forbarme dig offuer oss/ Du som bortager all verdens synder/ tag til dig vor bøn oc miskunde dig ath høre oss/ Du som sider hoss din faders høgre hand/ forbarme dig offuer oss/ Fordi saa du est alleniste hellig/ Du est all ene en Herre/ Du est all ene den høgiste JesuMar xvi Christe met den Helligand i Gud faders ære Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.