Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[105v]

Den Cxxviii Psalm Beati omnes qui timent dominum

SAlige ere alle som i gudz frøct staa/
Och gerne paa hans veye gaa
Aff dit arbeyde nære dig met skel/
Saa leffuer dw ret oc det gaar dig vel
Jnden dit hwss skal din hustrue wære
som en rancke met mange vindruer
Oc dine børn om din egen disk/
Som oliue planter sund oc frisk
See saa velsignes huer en mand/
som i Gudz frøct stonde kand
Fra den forbandelse er han fri/
som Adams børn føddis wdi
Velsigne dig Gud aff Sion/
ath du motte see hans gode løn
Och dine børnebørn i mange led/
|106r Och siden hyn rette Jsraels fred

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.