Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[110v]

Collecta

O Milde Gud fader i hiemmelen/
som gaffst din Søn Corin xvi døden for vore synder/
och flyde oss alle seyer vinding i hans opstandelse/
wi bede dig ydmygelige/
ath du giffuer oss naade til ath være tacknemmelige/
for saadanne velgerninger
Giff oss vederstyggelighed til det som er emod din Guddommelige vilge/
och naade til ath fuldkomme det som er effter dit hellige bud/
for den samme vor herris Jesu Christi skyld Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.