Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|195rOm Ecteskab.

I. Den CXXVIII. Psalme. Beati omnes qui timent Dominum. D. Morten Luther.

Salig er den i Guds fryct staar/
oc gierne paa hans veye gaar.
Aff dit Arbeid nær dig met skel/
saa leffuer du ret/ oc gaar dig vel.
Jnden dit Huss skal din Hustru
Være som en rancke met mange Vindru/
|195vOc dine Børn om din egen disk
Som Olie planter sunde oc frisk.
See saa velsignis huer den Mand
Som vdi Guds fryct stande kand.
Fra den forbandelse er hand fri
Som Adams børn fødis vdi.
Velsigne skal dig Gud aff Zion/
At du maat see hans gode laan/
Jerusalems lyst oc lycke/
Hans Kirckis ære oc smycke.
Dit liff Gud dig lenge skone vil/
Oc megit gaat dig føye til/
At du skalt see dine Børns mange Led/
Oc siden hin rette Jsraels fred.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.