Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|289r II. Jt andet Haleluia/ aff S. Pouels Ord. Philippens. 4.Gaudete in Domino semper.

Haleluia.
Loffuer Herren.
Haleluia.
Glæder eder i Herren vden meen/
glæder eder siger ieg igen/
eders Sactmodighed beteer alle Menniske/
fordi at Herren |289v er nu nær/
met sit Ord oc hellige Naade.
J skulle intet bedrøffuit være/
Men beder Gud aff all hiertens begære/
Saa skal hans Fred som offuergaar all forstand/
Beuare eders liff oc Aand/
Fra all kummer fare oc vaade.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.