Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[57v]

Lauda Jerusalem dominum

|58rHJerusalem du hellige stat/
Loffuer Herren alle dage/
ath han dine porte saa haffuer tilslutet
at ingen gør dig wmage/
Dine Burgere i dig velsignet ere/
Han skicker oc fred omkring dig her/
han haffuer dig vel bespiset
⁕ Han sender vd sit hellige Ord/
offuer gantske Jorden alle/
Met saadan fart løber det saa snart/
at ingen kan det igenkalle/
Huad som han før lod fryse oc Sne
foruermer han nu oc lader optø/
Sten hierter mue der ved smelte
⁕ Huem sin vilge her vndertrycker
oc lader all ene Gud raade/
Til Gud sig Tror oc ey befrycter/
i fordel eller i skade
Gudz ord och loff bliffuer han vel viss/
Och ingen anden faar den priss/
wden Jsrael den rette

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.